Multidisciplinair Team Palissade
— Post-corona —


Naar andere pagina's:
voorpagina  Parkinson  Chronische pijn  NAH   (post)Corona

De kan de cliënt helpen op het gebied van spraak, stem en slikken.

 • Moeite bij het slikken van eten, drinken of medicijnen of regelmatig verslikken.
 • Veranderingen in de spraak, bijvoorbeeld zachter of onduidelijker.
 • Stemproblemen, bijvoorbeeld heesheid.
 • Vermoeidheid of een verkeerde ademhaling tijdens het spreken.
 • Keelklachten, bijvoorbeeld spanning in de keel, een globusgevoel of veelvuldig hoesten.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut kan de cliënt helpen bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van lichamelijke klachten.

Wanneer de fysiotherapeut inschakelen:

 • Pijnklachten.
 • Vermoeidheid tijdens (geringe) inspanningen.
 • Krachtverlies in armen en/of benen tijdens activiteiten.
 • Problemen met dagelijkse activiteiten dan wel transfers.

Ergotherapie

De ergotherapeut kan de cliënt helpen bij het zoeken naar een oplossing wanneer belangrijke dagelijkse activiteiten niet meer goed lukken door bijv. lichamelijke en/of cognitieve problemen. Zodat u deze indien mogelijk zelf of met de juiste hulp­(middelen) kunt (blijven) doen.

Wanneer de ergotherapeut inschakelen:

 • Problemen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten door fysieke klachten.
 • Problemen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten door cognitieve klachten (verminderde aandacht, geheugen en prikkelverwerking).
 • Problemen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten door vermoeidheidsklachten.
 • Ondersteuning t.a.v. mantelzorg.

Diëtetiek

De diëtist kan de cliënt helpen bij het voldoende eten en drinken tijdens de periode van ziekte en na herstel van ziek zijn.

De diëtist kan de cliënt helpen bij het voldoende eten en drinken tijdens de periode van ziekte en na herstel van ziek zijn.

 • Ongewenst gewichtsverlies.
 • Ondervoeding en/of risico op ondervoeding.
 • Een verminderde eetlust en/of smaak.
 • Slikklachten.
 • Moeizaam herstel spiermassa/conditie.

Oefentherapie

De oefentherapeut kan de cliënt helpen bij slaapproblemen, bij het aanleren van ontspannen en bij ademhalingsmoeilijk­heden. Daarnaast bij bevorderen van bewustzijn op het uit­voeren van de dagelijkse handelingen zoals staan, bukken, lopen, sporten, etc.

 • Problemen met slapen. (bv. inslapen, doorslapen en/of te vroeg wakker worden);Problemen met slapen. (bv. inslapen, doorslapen en/of te vroeg wakker worden);
 • Klachten van de ademhaling en/of benauwdheid;
 • Bij spanningsklachten in het lichaam;
 • Bij pijnklachten in het houdings - bewegingsapparaat;
 • Klachten in het dagelijkse leven m.b.t. lichaamshouding en beweeglijkheid.

Haptotherapie

De haptotherapeut kan de cliënt helpen om de connectie met het gevoel en beleving te herstellen. Als denken en voelen niet in balans zijn.

Wanneer haptotherapie inschakelen:

 • Als het lichaam een soort van op slot zit. (bv. Makkelijk praten, maar moeilijk voelen);
 • Als het lichaam continue op “alert / aan” staat door alle meegemaakte gebeurtenissen;
 • Als vertrouwen in het lichaam opbouwen een belangrijk aspect is.

Psychologie

De psycholoog kan de cliënt helpen na het ontstaan van psychische problemen door gebeurtenissen rondom de ziekteperiode.

Wanneer de psycholoog inschakelen:

 • Klachten als spanning, onrust, somberheid, slaapproblemen, emotionele labiliteit;
 • Herbelevingen, flash-backs, nachtmerries, schrikreacties;
 • Negatieve gedachten of gevoelens van vervreemding.

psychologica.net
0492 714 053

Adem- en Ontspanningstherapie

— Methode van Dixhoorn

De adem- en ontspanningstherapeut ondersteunt je bij het herstel. Dit door gebruik te maken van eenvoudige oefen­instructies en handgrepen en daarmee de ademhaling minder gespannen en gemakkelijker te laten verlopen.

Wanneer de adem- en ontspanningstherapie inschakelen:

 • Bij kortademigheid;
 • Bij vermoeidheidsklachten en moeite met inspanning;
 • Angst, onrust en gespannenheid;
 • Somberheid of minder vertrouwen in eigen lichaam.