palissade-logo-rood samen-logo

Bewegingsbeperkende aandoeningen zoals:

1. NAH: niet aangeboren hersenletsel, zoals CVA

Fysiotherapie bij mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

– Meer dan bewegen alleen –

Onze fysiotherapeut Anja Bierens-Noordhoorn is een actief lid in het NAHnetwerk Zuidoost-Brabant. Met dit samenwerkingsverband van gespecialiseerde fysiotherapeuten stemmen wij de beste zorg en behandeling af voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. Met dit expert-netwerk passen wij de laatste praktische en wetenschappelijke inzichten toe en wisselen wij onderling onze deskundige ervaring uit. Met regelmaat bieden wij onze experts gecertificeerde scholing aan. Daarmee kunnen wij u die zorg bieden waar u naar op zoek bent. Meer informatie over ons netwerk vindt u op www.nahfysionetzob.nl

Hoe merkt u dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het NAH Fysionet Zuidoost Brabant als u bij ons komt revalideren?

  • U werkt samen met ons aan wat u belangrijk vindt
  • U ervaart onze expertise aangaande alle gevolgen van uw hersenletsel
  • Indien u andere experts nodig heeft, hebben wij korte lijnen met andere zorgverleners
  • U revalideert bij ons volgens de meest recente inzichten op het gebied van NAH

In gezondheidscentrum Palissade bestaat er veel kennis over de behandeling van mensen met niet aangeboren hersenletsel (zoals een CVA of een beroerte). Bij deze mensen kan er uitval zijn op het gebied van spraak, taal en slikken, op het gebied van bewegen, op het gebied van zelfverzorging of deelname aan het dagelijkse leven.

De ergotherapeut, de logopedist en de fysiotherapeut stellen waar nodig een gezamenlijk behandelplan op, waarbij u aktief betrokken wordt. De therapeuten ondersteunen en begeleiden u zo goed mogelijk.

Als er problemen zijn met op het gebied van spraak, taal en slikken zal de logopedist u begeleiden. Zij richt zich op het ondersteunen en verbeteren van de communicatie en het slikken.

De ergotherapeut zal met u op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor problemen die u tegenkomt bij zelfverzorging, bij huishoudelijke taken, bij uw werk. Zij zal u trainen om hiermee zo goed mogelijk om te gaan. Zij kan u een deskundig advies geven over eventuele hulpmiddelen en de mogelijke vergoeding daarvan.

De fysiotherapeut zal samen met u uw verzwakte spieren trainen op kracht en uithoudingsvermogen, waarbij ook de niet aangedane zijde geoefend wordt. Aktiviteiten die problemen geven in het dagelijks leven worden getraind. Indien nodig doen we dit ook in de thuissituatie. Ook bestaat er de mogelijkheid om daarnaast mee te doen met een oefengroepje voor mensen met dezelfde aandoening.

Het doel van de behandelingen is, dat u zichzelf zo goed mogelijk kunt redden na verloop van tijd. Partner en/of familie worden nauw betrokken bij de behandelingen. Er vindt overleg plaats met de behandelend neuroloog.

2. Optimale zorg voor de Ziekte van Parkinson, dat is ons doel!

10 tips voor goede parkinsonzorg voor verpleging en verzorging

ParkinsonNet (link hiernaar toe) is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

In gezondheidscentrum Palissade in Gemert zijn de volgende therapeuten aangesloten bij dit netwerk: Els Videler (logopediste), Eline Kuipers (ergotherapeut), Anja Bierens-Noordhoorn (fysiotherapeut). Zij werken alle drie volgens de landelijke richtlijnen. In dit netwerk worden zij voortdurend bijgeschoold in wat goede zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson is.

Als een patiënt met de ziekte van Parkinson problemen heeft met bewegen, als hij of zij steeds meer dingen niet kan doen, als hij of zij problemen krijgt met verstaanbaar spreken of met slikken dan is het veel beter om een gezamenlijk behandelplan op te stellen door de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopedist.

Als u zachter, heser en monotoon gaat praten kan de logopedist u leren om luider te spreken. Zijn er problemen met slikken dan kan zij u leren om dit op een veilige manier te doen.

De ergotherapeut zal met u op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor problemen die u tegenkomt bij zelfverzorging, bij huishoudelijke taken, bij uw werk. Zij zal u trainen om hiermee zo goed mogelijk om te gaan. Zij kan u een deskundig advies geven over eventuele hulpmiddelen en de mogelijke vergoeding daarvan.

Zoals iedere patiënt met Parkinson zult u ook problemen ervaren met bewegen: u wordt stijver, langzamer, trager. U staat soms letterlijk stil. Of wellicht bent u al eens gevallen of bent u bang om te vallen. De fysiotherapeut kan u technieken aanleren om wat soepeler en wat sneller te bewegen, waarbij het risico op vallen verkleind wordt. \Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een oefengroepje speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat de behandeling van therapeuten die samenwerken in het ParkinsonNet doeltreffender en effektiever zijn.

Om de behandelingen vergoed te krijgen heeft u een verwijzing van de neuroloog nodig.

3. Behandeling van Multiple Sclerose.

Ans Peeters (oefentherapeut) en Eline Kuipers (ergotherapeut) zijn beide gespecialiseerd in de behandeling van mensen met de ziekte multiple sclerosis (MS). Zij werken in gezondheidscentrum Palissade in Gemert. Zij zijn aangesloten bij het MS ZORG netwerk Nederland.

De therapeuten die lid zijn van dit netwerk bieden deskundige en multidisciplinaire zorg voor patiënten met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte.

Zowel Ans Peeters als Eline Kuipers bieden zorg aan op maat. Zij proberen zo goed mogelijk uw vragen te beantwoorden. Zij vragen daarbij ook zelfwerkzaamheid van uzelf. De lijnen in gezondheidscentrum Palissade zijn kort: als er overleg nodig is, dan gebeurt dit snel en efficiënt en als u wilt met uzelf als patiënt en ervaringsdeskundige erbij. Immers: u heeft de regie over uw zorg. Dat is onze visie.

De kennis van Ans en Eline over MS is volledig up to date. Zij volgen de laatste bijscholingen van het MS ZORG netwerk en zij werken volgens de landelijke multi-disciplinaire richtlijn.

Alle therapeuten in gezondheidscentrum Palissade zien de behandeling en de begeleiding van mensen met chronische ziektebeelden als een uitdaging.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de ergotherapie of de oefentherapie is een verwijzing van de specialist nodig

Wilt u een afspraak maken bij de ergotherapeut: zie telefoon en emailadres op de contactpagina ergotherapie

Wilt u een afspraak maken bij de oefentherapeut: zie telefoon en emailadres op de contactpagina oefentherapie


website: roodvos web & design